Gebruiksvoorwaarden

Welkom op www.trex.com ("Site"), een website die wordt beheerd en onderhouden door Trex Company, Inc. ("Trex"). Als u de Site bezoekt, accepteert u de hierin uiteengezette algemene voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden"). Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de Site.

Trex behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen zonder u hiervan vooraf in kennis te stellen. Uw gebruik van de Site na een dergelijke wijziging vormt uw instemming om de Gebruiksvoorwaarden zoals gewijzigd te volgen en eraan gebonden te zijn.

1. GEBRUIK VAN DE SITE

U mag de Site, inclusief informatie, geschriften, afbeeldingen en/of andere gegevens die u op de Site ervaart, aangeduid als "Inhoud", uitsluitend gebruiken voor niet-commerciële, persoonlijke doeleinden en/of om meer te weten te komen over Trex-producten. Tijdens het gebruik van de Site, u mag niet: (a) onwettige, bedreigend, beledigend, lasterlijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, godslasterlijke of anderszins aanstootgevende informatie van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot, elke overdracht die gedrag vormt of aanmoedigt dat een strafbaar feit zou vormen, aanleiding geven tot burgerlijke aansprakelijkheid, of anderszins een lokale, staat, nationaal of internationaal recht, inclusief maar niet beperkt tot de Amerikaanse exportcontrolewetten en -voorschriften en federale en staatsantitrustwetten; (b) informatie of software die een virus bevat, plaatst of verzendt, malware of andere schadelijke componenten; of (c) posten, publiceren, verzenden, reproduceren, distribueren, of op enigerlei wijze informatie exploiteren, product of ander materiaal verkregen via de Site voor commerciële doeleinden (anders dan uitdrukkelijk toegestaan door Trex of de leverancier van dergelijke informatie, product of ander materiaal). U mag geen Inhoud die is verkregen van de Site gebruiken, wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden of er een ander werk van afleiden, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze Gebruiksvoorwaarden. Bovendien wordt er geen recht, titel of belang in de Inhoud aan u overgedragen als gevolg van het gebruik van de Site.

2. PRIVACYBELEID

Trex respecteert uw privacy. De voorwaarden van het privacybeleid van Trex worden uiteengezet op https://www.trex.com/privacy-policy/, en zijn hierin opgenomen.

3. AUTEURSRECHT

De Site en de Inhoud worden beschermd door Amerikaanse en/of buitenlandse auteursrechtwetten en zijn eigendom van Trex of zijn partners, gelieerde ondernemingen, bijdragers of derden. Auteursrechten in verband met specifieke Inhoud zijn eigendom van Trex en/of andere auteursrechteigenaren die hun gebruik op de Site hebben geautoriseerd. U mag Inhoud uitsluitend downloaden en opnieuw afdrukken voor niet-commercieel, niet-openbaar, persoonlijk gebruik en moet alle auteursrechten en andere eigendomsvermeldingen die aan het gedownloade materiaal zijn gehecht, bewaren.

4. HANDELSMERKEN

Het is verboden om de handelsmerken of logo's te gebruiken die op de Site verschijnen zonder toestemming van de eigenaar van het handelsmerk, behalve zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

5. LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Wanneer u op een hyperlinkknop van een derde partij op de Site klikt, verlaat u de Site en Trex is niet verantwoordelijk voor de inhoud op een website met hyperlinks. Erkende dealers, distributeurs of aannemers van Trex zijn in particulier eigendom en worden door hen beheerd en zijn niet gelieerd aan, noch agenten of vertegenwoordigers van Trex. Trex heeft geen controle over de inhoud die is geplaatst door zijn dealers, distributeurs of aannemers, en garandeert als zodanig niet de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke inhoud, en geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot, en aanvaardt geen plicht of verantwoordelijkheid voor, de prestaties, handelingen of nalatigheden van dergelijke derden.

6. GEDRAG VAN DE GEBRUIKER

U gaat ermee akkoord om de Site alleen voor wettige doeleinden te gebruiken. U gaat ermee akkoord geen actie te ondernemen die de veiligheid van de Site in gevaar kan brengen, de Site ontoegankelijk kan maken voor anderen of anderszins schade kan toebrengen aan de Site of de Inhoud. U stemt er bovendien mee in om de Site niet te gebruiken op een manier die de rechten van andere gebruikers of derden zou kunnen verstoren.

7. DOOR DE GEBRUIKER GELEVERDE INFORMATIE

Als u "persoonsgegevens" op de Site verstrekt of plaatst, garandeert u Trex dat u het wettelijke recht hebt om dergelijk materiaal te plaatsen en dat het geen wet of de rechten van een persoon of entiteit schendt. Voor alle informatie die u op de Site verzendt, plaatst of indient, verleent u Trex hierbij een onbeperkte, royaltyvrije, onherroepelijke licentie om deze te gebruiken.

8. PRODUCT DISPLAY/KLEUR

De site probeert productafbeeldingen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen echter niet garanderen dat de kleur die u ziet identiek overeenkomt met de productkleur, omdat de weergave van de kleur gedeeltelijk afhankelijk is van de computermonitor die u gebruikt.

9. DISCLAIMER EN BEPERKING VAN GARANTIE

U BEGRIJPT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE WEBSITE WORDT GELEVERD OP BASIS VAN "ZOALS DEZE IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR". TREX WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. TREX GARANDEERT OF VERKLAART NIET DAT: (A) ELK MATERIAAL, RESULTATEN, EN/OF GEGEVENS DIE ZIJN GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS GEBRUIKT OF VERKREGEN VIA DE SITE OF ANDERE HYPERLINKS NAAR DE WEBSITE NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZIJN; (B) DE KWALITEIT VAN ALLE PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE, OF ANDER MATERIAAL DAT DOOR U IS GEKOCHT OF VERKREGEN VIA DE SITE OF EEN ANDERE WEBSITE MET HYPERLINKS ZAL VOLDOEN AAN UW VERWACHTINGEN; (C) DAT ALLE FOUTEN, ONJUISTHEDEN OF PROGRAMMEERFOUTEN OP DE LOCATIE WORDEN GECORRIGEERD; OF (D) DAT TOEGANG TOT DE SITE OF INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL DAT TOEGANKELIJK IS OP DE SITE VRIJ IS VAN VIRUSSEN, MALWARE OF ANDERE SCHADELIJKE ELEMENTEN. TREX AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE TIJDIGHEID, VERWIJDERING, VERKEERDE LEVERING OF HET NIET OPSLAAN VAN GEBRUIKERSCOMMUNICATIE OF PERSONALISATIE-INSTELLINGEN.

10. VRIJWARING

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor uw gedrag op de Site. U gaat ermee akkoord om schadeloos te stellen, Trex verdedigen en schadeloos stellen, zijn gelieerde ondernemingen, zakenpartners, licentiegevers, werknemers, agenten, en alle externe informatieleveranciers van en tegen alle claims, verliezen, uitgaven, schade en kosten (inclusief, maar niet beperkt tot, direct, incidenteel, gevolg, voorbeeldige en indirecte schade), en redelijke advocatenhonoraria, als gevolg van of voortvloeiend uit uw gebruik, misbruik, of onvermogen om de Site of de Inhoud te gebruiken, of een schending door u van deze Gebruiksvoorwaarden.

11. TEKSTBERICHTEN

Ga naar  https://www.trex.com/footer/privacy-policy/ om het privacybeleid van Trex te bekijken. Sms "MELD U aan" tot 24860 om u aan te melden voor het ontvangen van tekst, sms of andere soortgelijke tekstberichten en waarschuwingen op uw mobiele apparaat met betrekking tot promoties, aanbiedingen, deals en andere informatie met betrekking tot Trex-producten ("Commerciële tekst"). U kunt op elk moment "STOP" naar 24860 sms'en om u af te melden voor het ontvangen van commerciële tekstberichten van Trex. Wij nemen uw privacy serieus. Nadat u "STOP" naar 24860 hebt gesmst, ontvangt u één laatste bericht van Trex om u te bevestigen dat Trex uw afmeldingsverzoek heeft ontvangen en u geen verdere commerciële tekstberichten zal sturen. Voor aanvullende informatie, sms “HELP” naar 24860 of neem contact op met (800) 289-8739 (800-BUY-TREX). Er kunnen tarieven voor berichten en gegevens van toepassing zijn. De berichtfrequentie kan variëren, tot 4 msgs/maand. Door u aan te melden, stemt u ermee in commerciële tekstberichten van Trex te ontvangen via een automatisch telefoonkiessysteem. Uw toestemming voor het ontvangen van commerciële tekst is niet vereist als voorwaarde voor de aankoop of ontvangst van goederen of diensten. Door u aan te melden voor het ontvangen van commerciële tekstberichten, bevestigt u dat u ouder bent dan 13 jaar. Ondersteunde vervoerders zijn: AT&T, Sprinten, T-Mobile®, Verizon Wireless, Boosten, Cricket, MetroPCS, Amerikaans mobiel, Virgin Mobile, ACS draadloos, Appalachian Wireless, Blauwgras cellulair, Carolina West Wireless, Cellcom, C-Spire Wireless (voorheen Cellsouth), Cellular One van Oost-Midden-Illinois, Cincinnati Bell draadloos, Kruis (dba-tandwiel), Duet IP, Element mobiel, EpicTouch, GCI-communicatie, Gouden Staat, Hawkeye (Chat Mobility), Hawkeye (NW Missouri Cellular), Illinois Valley Cellulair, Immix (Keystone Wireless / PC Management), Binnenlands mobiel, iWireless, Mobi PCS (Coral Wireless LLC), Mozaïek, MTPCS / Cellular One (Cellone Nation), Nex-Tech draadloos, nTelo's, Telecommunicatie met Panhandle, Mensen draadloos, Pionier, Plateau, Revol draadloos, Rina - Bewaarder, Rina - Allemaal Westen, Rina - Cambridge Telecom Coop, Rina - Eagle Valley Comm, Rina - Farmers Mutual Telephone Co, Rina - Nucla Nutria Telephone Co, Rina - Zilveren ster, Rina - South Central Comm, Rina - Syringa, Rina - UBET, Rina - Manti, Zuid-Canaan / CellularEén van NEPA, Duimcel, Union Wireless, Verenigde, Viaero Wireless, West Central Wireless, Leaco, Nemont/salieborstel. T-Mobile is niet aansprakelijk voor vertraagde of niet afgeleverde berichten.

12. TOEPASSELIJK RECHT

Deze Gebruiksvoorwaarden tussen u en Trex vallen onder de wetten van het Gemenebest Virginia, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen. U en Trex stemmen ermee in zich te onderwerpen aan de enige en exclusieve persoonlijke jurisdictie van de federale en staatsrechtbanken binnen het Gemenebest Virginia voor geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden. Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door Trex vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling. Trex verklaart niet dat materialen op de Site geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik buiten de Verenigde Staten, en toegang tot deze materialen vanuit gebieden waar de Inhoud illegaal is, is verboden. Gebruikerstoegang tot de Site is onderworpen aan alle toepasselijke federale, staats- en lokale wetten.

(NIET ALLE PRODUCTEN ZIJN IN ELK LAND VERKRIJGBAAR.)

Kan niet toevoegen aan winkelwagen

U kunt maximaal 4 gratis monsters bestellen. Om uw selecties aan te passen, verwijdert u wat u niet nodig hebt waarna u uw nieuwe keuzes toevoegt.