Privacybeleid van Trex

Introductie

Trex Company, Inc. ('Trex') respecteert uw privacy en streeft ernaar u te helpen de informatie die u met ons deelt te beschermen. Dit Privacybeleid beschrijft het beleid en de praktijken van Trex met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens en het delen van informatie over uw privacyrechten.

Hoe we de gegevens die u met ons deelt, gebruiken

Trex verzamelt de informatie die u ons verstrekt om u aanvullende informatie te geven over onze producten of om de door u gevraagde diensten uit te voeren. We kunnen uw persoonsgegevens ook verzamelen voor operationele, juridische of nalevingsdoeleinden. We verkopen uw persoonsgegevens niet. We kunnen, voor zover nodig voor onze zakelijke doeleinden, uw persoonlijke informatie voor onze operationele doeleinden delen met onze leveranciers of andere derde partijen. Onze leveranciers verkopen uw persoonsgegevens niet en gebruiken deze alleen om de diensten die wij u bieden te ondersteunen.

1. Categorieën van persoonsgegevens die u met ons kunt delen

Er zijn verschillende manieren waarop u persoonsgegevens met ons kunt delen. U kunt informatie rechtstreeks met ons delen, bijvoorbeeld door u aan te melden voor een mailinglijst of betalingsinformatie voor een product in te dienen. We verzamelen ook automatisch bepaalde soorten klantgegevens, zoals uw IP-adres, wanneer u onze website bezoekt. Ten slotte kunnen we informatie over u krijgen van externe bedrijven, zoals een bijgewerkt postadres van een verzendleverancier. De volgende lijst beschrijft de soorten persoonsgegevens die we in de 12 maanden over onze klanten hebben verzameld:

A. Aanmelden voor onze mailinglijsten of een invulbaar formulier invullen

Wanneer u zich aanmeldt voor onze mailinglijsten, verzamelen we de informatie die u over uzelf deelt, waaronder uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Als u een van onze kostenberekeningen of invulformulieren gebruikt, kunt u ook contactgegevens met ons delen.

We verwerken deze persoonlijke informatie om u te informeren over de producten en aanbiedingen van Trex. Trex kan deze informatie ook gebruiken om ons te helpen de behoeften van onze klanten te begrijpen en om onze online diensten beter af te stemmen.

U kunt uw Trex-e-mailabonnementen op elk moment beheren door u in of uit te schrijven.

Trex gebruikt bepaalde analytische tools om bij te houden hoe vaak mensen toegang krijgen tot onze inhoud en deze lezen. We gebruiken deze gegevens samengevoegd om te begrijpen welke inhoud onze klanten nuttig of interessant vinden, zodat we informatie kunnen blijven verstrekken die onze klanten helpt.

Trex kan voor het verwerken van uw informatie onder bepaalde wetten op het nakomen van het contract vertrouwen als rechtsgrond of zakelijk doel.

B. Garantiegegevens

U kunt ons ook bepaalde informatie verstrekken bij het registreren van uw Trex-producten die we gebruiken om ons te helpen bij het beheren van garanties die van toepassing kunnen zijn op uw aankoop.

Wanneer u uw producten bij ons registreert die u bij een geautoriseerde Trex-dealer hebt gekocht, kunnen we u om uw naam, adres, e-mailadres vragen, samen met de naam en het adres van de dealer waar u de producten heeft gekocht, de aankoopdatum en identificerende informatie over de producten. We gebruiken deze informatie om uw product te registreren en om u belangrijke informatie te verstrekken, zoals garantiegegevens.

Deze informatie kan ook worden gebruikt om contact met u op te nemen in het geval van een terugroepactie. U kunt besluiten om geen contactgegevens te verstrekken. Het is mogelijk dat Trex u niet goed kan informeren over garantiegegevens en terugroepacties zonder dat bepaalde informatie wordt gegeven bij het registreren van uw Trex-producten.

Trex kan voor het verwerken van uw informatie onder bepaalde wetten op het nakomen van het contract vertrouwen als rechtsgrond of zakelijk doel.

C. Gebruik van de Trex-website

Zoals de meeste websites verzamelt de website van Trex automatisch bepaalde informatie over uw bezoek. De informatie kan bestaan ​​uit internetprotocoladressen (IP-adressen), de algemene locatie waar uw apparaat de website bezoekt, het browsertype dat u gebruikt of vergelijkbare systeeminformatie en enige andere informatie over de geschiedenis van de pagina's die u kunt bekijken. We kunnen uw IP-adres ook gebruiken om problemen met onze server te diagnosticeren of om onze website te beheren. Afhankelijk van de locatie waar u toegang krijgt tot onze website, kunnen deze technische gegevens al dan niet als Persoonlijke Gegevens worden gezien. We bewaren de gegevens over uw bezoek aan onze website op een geaggregeerde, anonieme wijze en gebruiken dit niet om u specifiek te identificeren.

Trex heeft een legitiem belang en zakelijk doel om te begrijpen hoe klanten en potentiële klanten z’n website gebruiken. Deze informatie helpt Trex bij het leveren van relevante inhoud en producten.

U kunt meer te weten komen over de cookies die Trex gebruikt door ons Cookiebeleid te lezen in deel 11 hiervan.

D. Uw communicatie met Trex in het algemeen

Als u met ons correspondeert via e-mail, sms, telefonisch of persoonlijk met ons communiceert op een beurs, kunnen we dergelijke mededelingen en informatie daarin bewaren om te reageren op uw vraag, om u op de hoogte te stellen van Trex-producten of aanbiedingen, om noteer uw communicatie en andere soortgelijke redenen.

Trex heeft een legitiem belang en zakelijk doel bij het bewaren van de persoonlijke informatie van degenen die vrijwillig met Trex communiceren.

E. Betalingsinformatie aan Trex

U kunt ook voorbeeldproducten van Trex kopen en hiervoor een betaalkaart gebruiken. Trex bewaart deze informatie niet en gebruikt in plaats daarvan een betalingsverwerkingsdienst van derden om uw verzoek te verwerken.

Trex heeft een legitiem belang en zakelijk doel bij het verwerken van betalingsinformatie.

F. Socialemedia-interacties

Als u met ons communiceert op sociale media, is het mogelijk dat we dergelijke communicatie en informatie daarin bewaren als onderdeel van onze aanwezigheid op sociale media.

Trex heeft een legitiem belang en zakelijk doel om te begrijpen hoe klanten en potentiële klanten zijn sociale media gebruiken. Deze informatie helpt Trex bij het leveren van relevante inhoud en producten.

G. Solliciteren bij Trex

Als u online solliciteert voor een baan bij Trex, kunnen we om uw naam, e-mailadres, fysieke adres en telefoonnummer vragen. We kunnen ook om sollicitatiegegevens vragen, zoals uw cv. We kunnen ook informatie opvragen die wettelijk vereist is voor de verwerking van uw aanvraag.

Trex heeft een legitiem belang en zakelijk doel bij het verwerken van sollicitaties.

H. Investeerdersrelaties

U kunt u inschrijven voor onze e-mailmeldingsdienst voor investeerders over nieuwe investeerdersinformatie, zoals jaar- of maandverslagen, financiële rapporten en uitgevoerde SEC-indieningen. Uw e-mailadres is vereist als u zich inschrijft. Als u investeerdersinformatie toegestuurd wilt krijgen, vragen we mogelijk om uw naam, huisadres, e-mailadres en telefoonnummer aan ons te geven.

Trex heeft een legitiem belang en een zakelijk doel bij het verwerken van informatie met betrekking tot z’n investeerders.

I. Informatie die we van derde partijen verkrijgen

We kunnen de gegevens die wij van u verzamelen, aanvullen met andere gegevens die we verkrijgen van derde partijen of andere bedrijven die met Trex samenwerken. Als wij gegevens van derde partijen aan u koppelen, behandelen we deze verkregen gegevens op dezelfde wijze alsof wij deze zelf hebben verzameld en zoals beschreven in dit privacybeleid, en zullen wij deze niet delen met derde partijen.

J. Enquêtes, loterijen en promoties

Van tijd tot tijd kunt u mogelijk deelnemen aan enquêtes, wedstrijden, loterijen en promoties die door Trex worden aangeboden. Als u ervoor kiest om deel te nemen aan deze activiteiten, kunnen we persoonsgegevens verzamelen, zoals uw naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum of leeftijd en voorkeuren. We kunnen deze informatie gebruiken om met u te communiceren over onze producten, diensten en promoties als u ons hiervoor toestemming heeft gegeven. We gebruiken aanvullende informatie die u met ons deelt op een samengevoegde, geanonimiseerde manier om meer te weten te komen over ons klantenbestand.

U kunt besluiten deel te nemen aan promoties die samen met een niet-verbonden zakenpartner op de markt worden gebracht. Als u deelneemt aan een dergelijke promotie, kan uw informatie ook worden gedeeld met de co-branded zakenpartner, die het kan gebruiken op een manier die in overeenstemming is met hun eigen privacybeleid. Controleer alle informatie over een promotie voordat u ons (of onze zakenpartners) persoonsgegevens verstrekt.

 

2. Verwerken van uw gegevens
A. Overzicht

Trex verwerkt de gegevens die u met ons deelt om u de producten of diensten te leveren die u bij ons hebt aangevraagd of gekocht. We gebruiken deze informatie om onze diensten te verfijnen en om met u te communiceren over Trex en Trex-producten. Vaak moet Trex uw persoonsgegevens verwerken om aan uw bestelling of verzoek om informatie te voldoen. Trex kan ook een legitiem belang hebben bij het verwerken van gegevens om de behoeften, zorgen en belangen van z’n klanten beter te begrijpen, zodat het als bedrijf optimaal kan functioneren. Trex kan ook op uw toestemming vertrouwen, in welk geval we deze zullen bewaren en uw keuzes respecteren met betrekking tot de informatie die u met ons deelt.

B. Internationale overdrachten

Als u zich buiten de Verenigde Staten bevindt, kan Trex uw persoonsgegevens delen buiten het land waar u woont aan het thuiskantoor van Trex in de Verenigde Staten. Wanneer persoonsgegevens worden overgedragen, streven we ernaar om een ​​passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens te garanderen, inclusief het nemen van maatregelen zoals het aangaan van door de Europese Commissie goedgekeurde staandercontractbepalingen.

3. Hoe uw informatie wordt gedeeld met derden

Trex verkoopt uw ​​persoonsgegevens niet aan derden. We delen uw persoonsgegevens echter wel met bepaalde leveranciers en derden voor onze zakelijke en operationele doeleinden.

Trex heeft de afgelopen twaalf maanden de volgende categorieën persoonsgegevens aan derden bekendgemaakt:

 

Categorieën van informatieDerden aan wie deze informatie is bekendgemaakt
Uw contactgegevens, zoals uw postadres, telefoonnummer of e-mailadres om contact met u op te nemen of om informatie of producten naar u te mailen.Serviceproviders die diensten verlenen namens Trex. Net als veel andere bedrijven heeft Trex gebruikgemaakt van leveranciers die onze serviceaccounts onderhouden, klantenservice, advertenties en contextuele aanpassingen van advertenties bieden, marketingdiensten leveren, bestellingen en transacties verwerken of uitvoeren, betalingen verwerken, marketing- of advertentiediensten en analytische, juridische of verzekeringsdiensten leveren.
Uw e-mailadres, postadres of telefoonnummer.Andere derden die co-branded sweepstakes uitvoeren met Trex. Er zijn situaties waarin we uw informatie kunnen delen met externe partners buiten onze serviceproviders. We kunnen bijvoorbeeld een co-branded sweepstake houden met een partner. We delen uw e-mailadres nooit met deze derde partijen zonder uw toestemming.
4. Uw gegevensprivacyrechten

Hoewel Trex uw persoonsgegevens niet aan derden verkoopt, heeft u het recht om u af te melden voor de verkoop van persoonsgegevens. Bovendien hebt u het recht om informatie op te vragen over de informatie die Trex mogelijk over u heeft verzameld door uw interacties met Trex. U kunt ook verzoeken dat we informatie die u eerder heeft verstrekt, wijzigen, bijwerken, aanpassen, verwijderen of wissen.

De privacywetten van bepaalde landen en staten bieden individuele consumenten bepaalde rechten. Volgens de Californische wet heeft een inwoner van Californië bijvoorbeeld het recht om te verzoeken dat het bedrijf bekendmaakt welke persoonsgegevens het verzamelt, gebruikt, openbaar maakt en verkoopt. Trex heeft ernaar gestreefd dat te doen met dit Privacybeleid.

Onder de Californische wet mogen we u niet discrimineren omdat u uw rechten uitoefent onder de California consument Privacy Act. Het is ook belangrijk om op te merken dat u gebruik kunt maken van de website van Trex zonder ons persoonsgegevens te verstrekken.

Als u een verifieerbaar consumentenverzoek bij ons wilt indienen of uw privacyrechten in Californië wilt uitoefenen met betrekking tot de informatie die u mogelijk met ons heeft gedeeld, neem dan contact met ons op via e-mail op privacy@trex.com  of bel gratis naar 866-681-4858. Een verifieerbaar consumentenverzoek stelt u in staat te verzoeken dat wij u de persoonsgegevens die we over u hebben verzameld, bekendmaken. U kunt ook verzoeken dat we de persoonsgegevens die we over u hebben verzameld, verwijderen. Om uw verzoek te verifiëren, moet u ons mogelijk uw identiteitsbewijs overleggen, bijvoorbeeld door ons een kopie van uw rijbewijs te bezorgen. Volgens de Californische wet kan een consument ook een gemachtigde aanwijzen om een ​​verzoek in te dienen op grond van de California Consumer Privacy Ac Als u een gemachtigde agent gebruikt, kunnen we u vragen om bewijs in te dienen dat de agent namens u handelt.

5. De rechtsgrondslagen of zakelijke doeleinden van Trex voor het verwerken van de persoonlijke informatie die u met ons deelt

Volgens bepaalde wetten zijn we verplicht om onze rechtsgrondslag of zakelijke doeleinden met u te delen voor het verwerken van de persoonsgegevens die u met ons deelt. We hebben geprobeerd deze rechtsgrondslagen of bedrijfsdoeleinden specifiek aan te duiden, indien van toepassing in dit beleid. Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens ook verwerken onder het volgende aanvullende scenario:

  • Om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen;
  • Voor het uitvoeren van ons contract met u of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat u een contract aangaat;
  • Contract met u of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat u een contract aangaat;
  • Waar u toestemming heeft gegeven voor een specifiek gebruik.
6. Contact met ons opnemen

Trex Company, Inc. is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor uw informatie onder dit Privacybeleid. Als u vragen heeft over dit beleid of het Privacybeleid van Trex, neem dan contact met ons op via e-mail op privacy@trex.com of bel gratis naar 866-681-4858.. Trex is ook te bereiken via de post op 2500 Trex Way, Winchester, Virginia 22601. Adresseer uw post aan ‘Trex Privacy Program’. U kunt ook contact opnemen met de gegevensbeschermingsautoriteit in uw land.

7. Privacy van kinderen

We verzamelen niet bewust informatie van kinderen jonger dan 16 jaar. Als we ons ervan bewust worden dat een kind onder de leeftijd van 16 persoonlijke gegevens aan ons heeft verstrekt, zullen we deze verwijderen in navolging van toepasselijke wetgeving. Als u een ouder of voogd bent en denkt dat we per ongeluk informatie van uw kind hebben verzameld op een manier die niet wettelijk is toegestaan, neem dan contact met ons op via e-mail op privacy@trex.com of gratis op 866-681-4858.

8. Links en add-ins van derden

Dit privacybeleid betreft alleen het gebruik en de vrijgave van gegevens die door Trex worden verzameld via uw interactie met onze website. De website van Trex kan links naar of opgenomen inhoud van andere derde websites bevatten, zoals YouTube. Als we links naar of opgenomen inhoud van andere websites bieden, zijn de privacypraktijken van Trex niet langer van toepassing. Raadpleeg het privacybeleid van die derde partij voor informatie over het betreffende privacybeleid en de cookiepraktijken.

9. Contact met ons opnemen, wie is de beheerder van uw persoonlijke informatie?

U kunt ons bereiken via e-mail op privacy@trex.com of gratis op 866-681-4858.

Trex is ook bereikbaar op het volgende postadres:

Juridisch adviseur
Trex Company, Inc.
2500 Trex Way
Winchester, VA 22601

10. Updates van dit Privacybeleid

Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 1 mei 2020. We werken dit Privacybeleid regelmatig bij. We zullen eventuele wijzigingen op deze pagina publiceren bij het bijwerken van dit Privacybeleid.

11. Cookiebeleid

Dit Cookiebeleid legt uit hoe we trackingmethoden zoals cookies gebruiken (inclusief pixels, SDK's, JavaScript, apparaat-ID's enz.).

Wij, zoals veel bedrijven, gebruiken verschillende methoden om bezoekers naar onze website te volgen. Een cookie is een kleine reeks tekst die een website opslaat in de browser van een gebruiker. Er zijn verschillende soorten cookies, waaronder:

o Eerstepartijcookies - de cookies die we op onze eigen website plaatsen.

o Cookies van derden - de cookies die zijn ingesteld door andere bedrijven waarvan de functionaliteit mogelijk is geïntegreerd in onze website (d.w.z. Facebook).

o Sessiecookies - tijdelijke cookies die op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt en vervallen wanneer u onze website afsluit.

o Permanente cookies - cookies die blijven nadat u onze website hebt afgesloten. Ze kunnen worden ingesteld om na verloop van tijd te vervallen of kunnen handmatig worden verwijderd.

U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren in uw browserinstellingen. Als u weigert cookies te gebruiken, kan dit uw ervaring op onze website bemoeilijken.

Wanneer u voor het eerst op de Trex-website komt, kunt u het gebruik van trackers accepteren of weigeren. Door op accepteren te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van deze trackers.

Daarnaast kunt u uw cookie-instellingen beheren in de instellingen van uw browser. Als u cookies weigert, kunt u mogelijk een deel van de functionaliteit van de Trex-website niet gebruiken. De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt deze instellingen aanpassen.

(NIET ALLE PRODUCTEN ZIJN IN ELK LAND VERKRIJGBAAR.)

Kan niet toevoegen aan winkelwagen

U kunt maximaal 4 gratis monsters bestellen. Om uw selecties aan te passen, verwijdert u wat u niet nodig hebt waarna u uw nieuwe keuzes toevoegt.