Trex-privacybeleid

Trex Company, Inc ("Trex") respecteert uw privacy en doet haar uiterste best om u te helpen bij het beschermen van uw persoonlijke gegevens. Dit Privacybeleid is bedoeld om u uit te leggen hoe Trex de gegevens gebruikt die u aan ons levert en met wie deze mogelijk worden gedeeld.

Uw toestemming

Door gebruik te maken van onze website en specifiek door een van de Trex-onlineformulieren of hulpmiddelen in te vullen, gaat u ermee dat akkoord dat we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken zoals beschreven in dit Privacybeleid. Als we ons Privacybeleid wijzigen, zullen wij deze wijzigingen op deze website plaatsen. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 1 mei, 2019.

Het type gegevens dat wij verzamelen

‘Persoonlijke Gegevens’ in dit privacybeleid refereren naar gegevens die kunnen worden gebruikt om u te identificeren, zoals uw naam, adres of e-mailadres. Aanvullende gegevens die een persoon indirect identificeren bij gebrek aan andere identificerende gegevens kunnen in bepaalde jurisdicties onder Persoonlijke Gegevens vallen. We verwerken alleen Persoonlijke Gegevens in navolging van de toepasselijke wetgeving en zoals in dit privacybeleid wordt uitgelegd. Als u deze Persoonlijke Gegevens niet aan ons wilt geven, gelieve deze functies op de Trex-website niet te gebruiken. U geeft ons mogelijk Persoonlijke Gegevens op een van de volgende manieren:

  • Aanvraag voor informatie of voor inschrijving voor onze mailinglijst. Als u extra informatie over onze producten aanvraagt, kunnen wij vragen naar uw naam en contactgegevens, zoals e-mailadres, huisadres en telefoonnummer. In het geval u productstalen aanvraagt, is het mogelijk dat wij u ook vragen naar betaalgegevens.
  • Uw Trex-garantie registreren. Als u uw garantie bij ons registreert of verwerkt, wordt u mogelijk gevraagd om gegevens aan ons te geven, zoals uw naam, huisadres, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Interesse in een vacature tonen. Als u online op een vacature solliciteert, interesse toont in een functie bij ons of als u wilt worden ingelicht over toekomstige vacatures, moet u uw naam, huisadres, e-mailadres, telefoonnummer en bepaalde aanvullende gegevens aan ons geven. U krijgt ook de mogelijkheid om uw CV aan ons te geven.
  • Investeerders. U kunt u inschrijven voor onze e-mailmeldingsdienst voor investeerders over nieuwe investeerdersinformatie, zoals jaar- of maandverslagen, financiële rapporten en uitgevoerde SEC-indieningen. Uw e-mailadres is vereist als u zich inschrijft. Als u investeerdersinformatie toegestuurd wilt krijgen, vragen we mogelijk om uw naam, huisadres, e-mailadres en telefoonnummer aan ons te geven.
  • Gegevens die wij met behulp van technologie over uw bezoek aan onze website verzamelen. Als u onze website bezoekt, kunnen wij ook indirecte technische gegevens over uw websitebezoek verzamelen, zoals uw internet protocol (IP)-adres, browsertype, besturingssysteem, computer- of mobiel apparaattype of navigatie- en klikstroomgegevens. Deze technische gegevens worden gebruikt om ons te helpen bij het verbeteren van de gebruikerservaring op onze website. Afhankelijk van de locatie waar u toegang krijgt tot onze website, kunnen deze technische gegevens al dan niet als Persoonlijke Gegevens worden gezien. We bewaren de gegevens over uw bezoek aan onze website op een geaggregeerde, anonieme wijze en gebruiken dit niet om u specifiek te identificeren.
  • Gegevens die we van derde partijen verkrijgen. We kunnen de gegevens die wij van u verzamelen, aanvullen met andere gegevens die we verkrijgen van derde partijen of andere bedrijven die met Trex samenwerken. Als wij gegevens van derde partijen aan u koppelen, behandelen we deze verkregen gegevens op dezelfde wijze alsof wij deze zelf hebben verzameld en zoals beschreven in dit privacybeleid, en zullen wij deze niet delen met derde partijen.
Hoe we de gegevens die u met ons deelt, gebruiken

We gebruiken de Persoonlijke Gegevens die u met ons deelt om de diensten uit te voeren en de gegevens aan te leveren die u heeft aangevraagd. Bijvoorbeeld, als u een formulier invult waarin u aanvullende informatie aanvraagt over Trex, gebruiken we de gegevens die u aan ons levert om contact met u op te nemen over Trex-producten. We kunnen de gegevens die u aan ons levert of technische gegevens die we verzamelen, gebruiken voor het verbeteren van uw ervaring op onze website, of voor het verwerken van een garantieclaim.

We delen de gegevens die we verzamelen, inclusief uw Persoonlijke Gegevens, mogelijk met onze filialen, evenals derde partijen die ons helpen bij het leveren van de producten of diensten die u heeft aangevraagd, of voor het verbeteren van onze marketing of administratie. Dit geldt ook voor bedrijven die analysediensten aan ons leveren over het gebruik van onze website, zodat we onze website kunnen evalueren en de inhoud kunnen blijven verbeteren. Omdat we onderdeel zijn van een wereldwijd bedrijf, kunnen de bovengenoemde ontvangers zich bevinden op locaties buiten de jurisdictie waar u zich bevindt (of waar wij de diensten leveren). We hebben gezorgd voor voorzorgsmaatregelen in navolging van toepasselijke wettelijke vereisten om ervoor te zorgen dat de gegevens op de juiste manier worden beveiligd en beschermd, onafhankelijk van het land.

Uw gegevens kunnen ook worden gedeeld met dealers, distributeurs of onderaannemers van Trex, op een samengevatte, niet persoonlijke manier. Indien Trex dergelijke informatie deelt met dealers, distributeurs of onderaannemers, kan deze niet teruggeleid worden naar een specifieke gebruiker en wordt niet gebruikt om opnieuw contact met u op te nemen.

We verkopen, verhuren, delen of wisselen uw persoonlijke gegevens niet uit met derde partijen zonder toestemming of tenzij zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Ten slotte is het ook mogelijk dat wij gegevens vrijgeven aan derde partijen, zoals wetshandhavende en overheidsinstanties, als wij te goeder trouw vermoeden dat het noodzakelijk is om de juridische rechten, veiligheid en beveiliging van Trex te beschermen; als reactie op en voor het oplossen van claims of klachten; voor het voorkomen van fraude of voor risicomanagementdoeleinden; en voor het voldoen aan of reageren op een proces van wetshandhavende of juridisch instanties, of een medewerkingsaanvraag van een overheid of andere entiteit.

Wetmatige basis voor verwerking van gegevens

Wij verzamelen en verwerken Persoonlijke Gegevens indien wij hier een rechtmatige basis voor hebben. Onze wetmatige basis voor het verwerken van uw gegevens kan gelden voor het geval u ons toestemming geeft (bijvoorbeeld: als u zich aanmeldt voor onze mailinglijsten), voor uitvoering van een contract (bijvoorbeeld: als u zich heeft geregistreerd voor een Trex-garantie bij ons) en andere legitieme belangen. Deze andere legitieme belangen zijn, maar zijn niet beperkt tot, het naleven van wetgeving die van toepassing is op Trex en om ons de mogelijkheid te geven om onze zakelijke activiteiten uit te voeren (bijvoorbeeld: kwaliteitscontrole, geconsolideerde rapportage of klantenservice).

Uw rechten wat betreft Persoonlijke Gegevens

Afhankelijk van de jurisdictie waar u zich bevindt, heeft u mogelijk bepaalde rechten met betrekking tot uw Persoonlijke Gegevens. Trex doet er alles aan om deze rechten te respecteren. Als u een aanvraag wilt doen met betrekking tot uw gegevens of zorgen heeft over gegevens die u aan ons geeft, neem dan contact met ons op via customercare@trex.com met als onderwerp ‘Privacy Request’. U kunt ook contact opnemen met de gegevensbeschermingsautoriteit in uw land.

Het corrigeren en/of bijwerken van uw Persoonlijke Gegevens. Als u vindt dat bepaalde Persoonlijke Gegevens die wij over u bewaren onjuist of niet compleet zijn, kunt u aan ons vragen om deze te corrigeren.

Persoonlijke gegevens verwijderen of beperken. U kunt ons ook vragen om ze te verwijderen, te beperken of u kunt ons informeren dat u niet instemt met ons gebruik van uw Persoonlijke Gegevens.

Kopie van Persoonlijke Gegevens. U kunt ons ook vragen om een kopie van de Persoonlijke Gegevens die wij van uw bewaren. In navolging van wettelijke vereisten en beperkingen, zullen wij tegemoet komen aan een redelijke aanvraag voor het verkrijgen van een kopie van uw Persoonlijke Gegevens.

Wij bewaren de gegevens die u met ons deelt zolang wij deze nodig hebben om u de diensten te kunnen leveren die u heeft aangevraagd. Bijvoorbeeld, als u zich registreert voor een garantie bij Trex, bewaren wij uw Persoonlijke Gegevens om ons te helpen bij het verwerken van uw garantie. Wij bewaren andere gegevens die door u worden gegenereerd (bijv. gegevens gegenereerd als u onze website bezoekt) in een gedepersonaliseerde of samengevatte vorm om ons te helpen bij het verbeteren van de gebruikerservaring op onze website. Wij kunnen uw gegevens voor een redelijke tijdsperiode bewaren, zodat Trex audits kan uitvoeren, kan voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor het oplossen van geschillen en andere legitieme zakelijke belangen.

Waar uw gegevens naartoe kunnen worden gestuurd

Als u zich buiten de Verenigde Staten bevindt, kunnen wij de persoonlijke gegevens die u aan ons levert overdragen naar de Verenigde Staten. Door uw gegevens met ons te delen, stemt u in met de overdracht van uw gegevens naar de Verenigde Staten.

Privacy van kinderen

We verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen onder de leeftijd van 13 zonder de toestemming van ouders, tenzij dit is toegestaan volgens de wet. Als we ons ervan bewust worden dat een kind onder de leeftijd van 13 persoonlijke gegevens aan ons heeft verstrekt, zullen we deze verwijderen in navolging van toepasselijke wetgeving.

Californië

Inwoners van Californië hebben het recht om, eenmaal per jaar, kosteloos toegang tot bepaalde gegevens aan te vragen en te verkrijgen over de vrijgave, indien van toepassing, van bepaalde categorieën Persoonlijke Gegevens aan derde partijen voor direct marketing-doeleinden in het voorafgaande kalenderjaar. Wij delen geen Persoonlijke Gegevens met derde partijen voor hun eigen directe marketingdoeleinden. Inwoners van Californië die geregistreerde gebruikers zijn, kunnen ook vragen om en het recht krijgen om inhoud te laten verwijderen. U kunt dergelijke verwijdering aanvragen door een e-mail te sturen naar customercare@trex.com. Geef bij uw aanvraag een beschrijving van het materiaal dat u verwijderd wilt hebben en informatie die redelijkerwijs toereikend is voor het vinden van het materiaal, en met uw naam, e-mailadres en ‘California Removal Request’ als onderwerp, zodat we uw aanvraag kunnen verwerken.

Contact opnemen

Als u vragen heeft over dit beleid of over de gegevensprivacypraktijken van Trex, neem dan contact met ons op via customercare@trex.com. U kunt ook contact opnemen met Trex door een brief te sturen naar het adres 160 Exeter Drive, Winchester, Virginia 22603, VS. Adresseer uw post aan ‘Trex Privacy Program’. U kunt ook contact opnemen met de gegevensbeschermingsautoriteit in uw land.

Cookiemelding

Onze site gebruikt ‘cookies’ voor het persoonlijker maken van uw online ervaring. Een cookie is een tekstbestand dat door een websiteserver op de harde schrijf van uw computer, mobiele telefoon of een ander apparaat wordt geplaatst. Cookies beschadigen uw apparaat niet. Cookies zijn uniek aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een internetserver in het domein dat de cookie aan u heeft toegewezen.

Over het algemeen zorgen cookies voor gebruiksgemak en tijdsbesparing. We gebruiken echter ook cookies voor het sturen van advertenties die u mogelijk interessant zult vinden. Welke cookies gebruikt Trex?

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn essentieel om u de mogelijkheid te bieden om onze website en de functies hiervan te gebruiken. Zonder deze cookies kunnen de diensten waar u om vraagt niet worden geleverd. Deze worden verwijderd als u de browser sluit.

Prestatiecookies

Deze cookies verzamelen gegevens in een anonieme vorm over de manier waarop bezoekers onze site gebruiken. Deze bieden ons de mogelijkheid om het aantal bezoekers te herkennen en tellen, en helpt ons bij het verkrijgen van inzicht in de meest populaire pagina’s en waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen.

Functionele cookies

Deze cookies geven onze site de mogelijkheid om uw keuzes te onthouden, zoals uw naam, de regio waar u zich bevindt en de pagina’s die u heeft bekeken. Deze worden gebruikt voor verbeterde en meer persoonlijke functies.

Als u een account op onze site aanmaakt, kan een permanente cookie ons helpen bij het onthouden van uw specifieke gegevens voor volgende bezoeken. Dit maakt het proces eenvoudiger om uw persoonlijke gegevens, zoals factuuradressen, verzendadressen, enzovoorts, vast te leggen. Als u teruggaat naar dezelfde site, kunnen gegevens worden opgehaald die u in het verleden heeft aangeleverd, zodat u eenvoudig de functies kunt blijven gebruiken die u heeft aangepast. Permanente cookies worden op uw apparaat bewaard totdat deze verlopen of eerder handmatig worden verwijderd.

Het is ook mogelijk dat wij het IP-adres, dat uw browser naar ons heeft gestuurd, gebruiken voor het vinden van de oorzaak voor problemen met onze server, voor het beheren van onze website en om de diensten te verbeteren die wij aan u bieden. Een IP-adres is een numerieke code die uw computer op een netwerk, of in dit geval, het internet identificeert. Uw IP-adres kan ook worden gebruikt voor het verzamelen van brede demografische informatie. We kunnen IP-lookups uitvoeren, die bepalen welk domein u gebruikt, zodat we de demografie van gebruikers accurater kunnen vaststellen.

Doelgerichte of advertentiecookies

Deze cookies bieden ons en onze adverteerders de mogelijkheid om informatie aan u te leveren die meer relevant is voor u en uw interesses. Deze worden ook gebruikt voor het beperken van het aantal keren dat u een advertentie ziet en het meten van de effectiviteit van advertentiecampagnes. Ze onthouden dat u onze site heeft bezocht en kunnen ons helpen om u van dienst te zijn.

Social Media-cookies

Deze cookies bieden u de mogelijkheid om te verbinden met social medianetwerken zoals Instagram en YouTube.

We kunnen gegevens van deze soorten cookies en technologieën mogelijk combineren met gegevens over u vanuit een andere bron.

Gebruikerstoestemming voor het plaatsen van cookies

We gaan er vanuit dat u instemt met het plaatsen van cookies op uw apparaat. De meeste browsers accepteren automatisch cookies. Maar als u, of een andere gebruiker van uw apparaat, op enig moment uw toestemming wilt intrekken, kunt u cookies accepteren of weigeren door uw browserinstellingen aan te passen. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, kunt u mogelijk niet optimaal gebruik maken van de interactieve functies van onze diensten of de websites die u bezoekt.

Links en add-ins van derde partijen

Dit privacybeleid betreft alleen het gebruik en de vrijgave van gegevens die door Trex worden verzameld via uw interactie met onze website. De website van Trex kan links naar of ingebedde inhoud van andere derde websites bevatten, zoals YouTube. Als we links naar of ingebedde inhoud van andere websites bieden, zijn de privacypraktijken van Trex niet langer van toepassing. Raadpleeg het privacybeleid van die derde partij voor informatie over het betreffende privacybeleid en de cookiepraktijken.