Beleid gezondheid en veiligheid op de werkplek

Trex Company, Inc., doet er alles aan om alle werkzaamheden bij alle faciliteiten op een veilige manier voor alle werknemers te plannen en uit te voeren. Alle werknemers van Trex spelen een cruciale rol bij het behouden van een veiligheidsbewuste werkomgeving die aan de regels voldoet. Daarnaast is veiligheid een topprioriteit voor onze CEO en de raad van bestuur van Trex. De algemene verantwoordelijkheid van de raad is om ervoor te zorgen dat het management zorgt voor een veilige werkomgeving waarin de regels worden gevolgd. Onze CEO draagt verantwoordelijkheid voor het juiste en effectieve beheer van de gezondheid en veiligheid van werknemers door onze hoofden van de residentiële en commerciële afdelingen. Management en werknemers zijn verantwoordelijk voor voortdurende verbetering van onze operationele discipline en veiligheidscultuur.

Deze toewijding is gebaseerd op:
  • Een uitgebreide kennis van de verwachtingen en vereisten van arbeiders.
  • Naleving van statutaire, regelgevings- en andere juridische vereisten.
  • Het overwegen van preventie bij het ontwerpen en herontwerpen van faciliteiten, apparatuur, processen, werkmethodes en producten, en het gebruik van veilige ontwerpmethoden binnen alle fasen van gevaar- en risicobeperking.
  • Het tonen van leiderschap op het gebied van veiligheid door medewerkers bij al onze processen, naast het streven naar prestaties van wereldklasse.
  • Voortdurende verbeteringen door deze toewijding te analyseren met behulp van toonaangevende en bestaande key performance indicators, zoals het afronden van veiligheidsobservatie-audits, het bijwonen van de maandelijkse veiligheidstraining, het afronden van veiligheidswerkorders en doelstellingen gerelateerd aan vastlegbare en verloren tijd incidentverhoudingen en dagen buiten bedrijf of beperkte tijd.

De gezondheid en veiligheid van arbeiders is een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij het bedrijf en de werknemers elk een rol spelen in de veiligheid van de werkomgeving.

In navolging van onze Gedragscode en Ethiek voor Leveranciers en Klanten, spelen leveranciers en distributeurs (zakelijke partners) van Trex ook een rol in een veilige en goed beveiligde zakelijke omgeving voor de bescherming van hun werknemers. Onze zakelijke partners moeten zich houden aan alle toepasselijke wetgeving voor gezondheid en veiligheid op de werkplek en zouden effectieve stappen moeten ondernemen om gezondheids- en veiligheidsincidenten en werkgerelateerd letsel en/of ziekte te voorkomen.