GEBRUIKSVOORWAARDEN

Welkom op www.trex.com ("Site"), een website die wordt beheerd en onderhouden door Trex Company, Inc. ("Trex"). Als u de Site bezoekt, accepteert u de algemene voorwaarden die hierin zijn uiteengezet ("Gebruiksvoorwaarden"). Deze Gebruiksvoorwaarden zijn bepalend voor uw gebruik van de Site.

Trex behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde aan te passen zonder dat dit van tevoren aan u wordt gemeld. Uw gebruik van de Site na dergelijke aanpassingen vormt uw instemming dat u de aangepaste Gebruiksvoorwaarden zult volgen en hieraan gebonden zult zijn.

1. GEBRUIK VAN DE SITE

U kunt de Site, inclusief informatie, geschreven informatie, afbeeldingen en/of andere gegevens die u tegenkomt op de Site, ook wel "Inhoud" genoemd, alleen gebruiken voor non-commerciële, persoonlijke doeleinden en/of ter informatie over Trex-producten. Tijdens het gebruik van de Site mag u niet: (a) illegale, dreigende, grove, lasterlijke, smadelijke, obscene, pornografische, godslasterlijke of anderszins aanstootgevende informatie publiceren of overdragen, waaronder maar niet beperkt tot publicaties die gedrag vormen of aanmoedigen dat een misdrijf zou zijn, onder de wettelijke aansprakelijkheid valt of op een andere manier plaatselijke, staats-, nationale of internationale wetten zou overtreden, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Amerikaanse wetten en regelgevingen met betrekking tot exportcontrole en antitrustwetten op federaal en staatsniveau; (b) informatie of software publiceren of overdragen die een virus, malware of ander schadelijk onderdeel bevat; of (c) informatie, producten of ander via de Site verkregen materiaal publiceren, overdragen, reproduceren, distribueren of op welke manier dan ook exploiteren voor commerciële doeleinden (anders dan nadrukkelijk toegestaan door Trex of de leverancier van dergelijke informatie, producten of ander materiaal). U mag enige Inhoud verkregen van de Site niet gebruiken, aanpassen, kopiëren, distribueren, verzenden of afleiden, tenzij expliciet toegestaan volgens deze Gebruiksvoorwaarden. Daarnaast krijgt u geen enkel recht, titel of belang toegewezen op basis van uw gebruik van de Site.

2. PRIVACYBELEID

Trex respecteert uw privacy. De voorwaarden van het privacybeleid van Trex worden aangegeven op https://www.trex.com/footer/privacy-policy/ en maken deel uit van deze voorwaarden.

3. COPYRIGHT

De Site en de Inhoud worden beschermd door privacywetgeving van de VS en/of het buitenland en zijn het eigendom van Trex, of partners, filialen, bijdragende of derde partijen. Copyright gekoppeld aan specifieke Toestemming is eigendom van Trex en/of andere copyrighteigenaars die toestemming hebben gegeven voor het gebruik hiervan op de Site. U kunt Inhoud alleen downloaden en afdrukken voor non-commercieel, non-publiekelijk persoonlijk gebruik en moet alle copyright- en andere eigendomsmeldingen bij het gedownloade materiaal bewaren.

4. HANDELSMERKEN

Het is zonder de toestemming van de eigenaar van het handelsmerk verboden om de handelsmerken of logo’s te gebruiken die op de Site verschijnen, tenzij toegestaan door toepasselijke wetgeving.

5. LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDE PARTIJEN

Indien u op een hyperlink van een derde partij op de Site klikt, verlaat u de Site en is Trex niet verantwoordelijk voor de inhoud van de site waarnaar wordt gelinkt. Erkende Trex-dealers, distributeurs of onderaannemers zijn onafhankelijke bedrijven die geen filialen, agenten of vertegenwoordigers van Trex zijn. Trex heeft geen controle over de inhoud die door de dealers, distributeurs of aannemers wordt geplaatst, en kan dientengevolge niet de accuraatheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke inhoud garanderen, en kan geen beloftes of garanties bieden, en accepteert geen verantwoordelijkheid, voor de prestaties, activiteiten of het verzuim van dergelijke derde partijen.

6. GEBRUIKERSGEDRAG

U stemt ermee in om de Site alleen voor wetmatige doeleinden te gebruiken. U stemt ermee in om geen actie te ondernemen die de veiligheid van de site in gevaar brengt, de site ontoegankelijk voor anderen maakt of anderzijds schade toebrengt aan de Site of de Inhoud. U stemt er daarnaast mee in de site niet op een manier te gebruiken die inbreuk vormt op de rechten van andere gebruikers of derde partijen.

7. DOOR DE GEBRUIKER AANGELEVERDE GEGEVENS

Als u enige "persoonlijke gegevens" aan de Site aanlevert of hierop plaatst, garandeert u dat u het wetmatige recht heeft om dergelijk materiaal te plaatsen en dat het geen inbreuk vormt op enige wetgeving of de rechten van een persoon of entiteit. Indien u dergelijke gegevens verstuurt, plaatst of indient op de Site, garandeert u dat Trex de onbeperkte, royaltyvrije, onherroepelijke licentie krijgt om ditzelfde te gebruiken.

8. PRODUCTWEERGAVE/-KLEUR

De Site probeert om de afbeeldingen zo accuraat mogelijk weer te geven. We kunnen echter niet garanderen dat de kleur die u ziet precies gelijk is aan de productkleur, omdat de weergave van de kleur, ten dele, afhangt van de computermonitor die u gebruikt.

9. DISCLAIMER EN BEPERKING VAN GARANTIE

U BEGRIJPT EN STEMT ER NADRUKKELIJK MEE IN DAT DE SITE BESCHIKBAAR IS OP BASIS VAN 'ZOALS DEZE IS' EN 'ZOALS BESCHIKBAAR'. TREX DOET NADRUKKELIJK AFSTAND VAN ALLE GARANTIES, NADRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET VORMEN VAN INBREUK. TREX GARANDEERT OF VERKLAART NIET DAT: (A) MATERIALEN, RESULTATEN EN/OF GEGEVENS DIE VAN DE SITE OF EEN ANDERE GELINKTE WEBSITE ZIJN GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS ZIJN GEBRUIKT OF VERKREGEN, NAUWKEURIG EN BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN; (B) DE KWALITEIT VAN PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE OF ANDERE MATERIALEN DIE U OP DE SITE OF EEN ANDERE GELINKTE WEBSITE HEBT VERKREGEN OF GEKOCHT, AAN UW VERWACHTINGEN ZULLEN VOLDOEN; (C) DAT FOUTEN, ONJUISTE VERKLARINGEN OF PROGRAMMERINGSFOUTEN IN DE SITE GECORRIGEERD ZULLEN WORDEN; OF DAT (D) TOEGANG TOT DE SITE OF DE INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL DAT BESCHIKBAAR IS OP DE TREX-WEBSITE VRIJ IS VAN VIRUSSEN, MALWARE OF ANDERE SCHADELIJKE ELEMENTEN. TREX ACCEPTEERT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE TIJDIGHEID, VERWIJDERING, VERKEERDE LEVERING OF ONTBREKENDE OPSLAG VAN GEBRUIKERSCOMMUNICATIE OF PERSOONLIJKE INSTELLINGEN.

10. VRIJWARING

U begrijpt en stemt ermee in dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor uw gedrag op de Site. U stemt ermee in om Trex, de geaffilieerde bedrijven, zakelijke partners, licentiegevers, werknemers, vertegenwoordigers en derde informatie leveranciers te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te houden tegen alle claims, verlies, onkosten, schade en kosten (inclusief, maar niet beperkt tot directe, incidentele, gevolg-, exemplarische en indirecte schade) en redelijke advocatenkosten, resulterend uit of voortkomend uit uw gebruik, misbruik of niet in staat zijn om gebruik te maken van de Site of de Inhoud, of enige overtreding van u van deze Gebruiksvoorwaarden.

11. SMS-BERICHTEN

Bezoek www.trex.com/footer/privacy-policy/ voor het privacybeleid van Trex. Sms "AANMELDEN" naar 24860 om u in te schrijven voor de ontvangst van sms of vergelijkbare tekst-gebaseerde berichten en meldingen op uw mobiele apparaat aangaande promoties, aanbiedingen, deals en andere informatie gerelateerd aan Trex-producten ("commerciële sms-berichten"). U kunt te allen tijde een sms met "STOP" sturen naar 24860 om u uit te schrijven voor de ontvangst van commerciële sms-berichten van Trex. Wij nemen uw privacy serieus. Nadat u een sms met "STOP" heeft gestuurd naar 24860, ontvangt u een laatste bericht van Trex enkel ten behoeve van bevestiging aan u dat Trex uw aanvraag voor uitschrijving heeft ontvangen en u geen commerciële sms-berichten meer zal sturen. Voor aanvullende informatie stuurt u een sms met "HELP" naar 24860 of neemt u contact op met (800) 289-8739 (800-BUY-TREX). Sms- en datatarieven zijn mogelijk van toepassing. Berichtenfrequentie kan variëren, tot 4brchtn/mnd. Door u in te schrijven, stemt u in met de ontvangst van commerciële sms-berichten van Trex via een automatisch telefonisch systeem. Uw toestemming voor de ontvangst van commerciële sms-berichten is niet vereist als voorwaarde voor de aankoop of ontvangst van enige goederen of diensten. Door u in te schrijven voor de ontvangst van commerciële sms-berichten, bevestigt u dat u ouder bent dan 13 jaar. Ondersteunde providers zijn: AT&T, Sprint, T-Mobile®, Verizon Wireless, Boost, Cricket, MetroPCS, U.S. Cellular, Virgin Mobile, ACS Wireless, Appalachian Wireless, Bluegrass Cellular, Carolina West Wireless, Cellcom, C-Spire Wireless (voorheen Cellsouth), Cellular One of East Central Illinois, Cincinnati Bell Wireless, Cross (dba Sprocket), Duet IP, Element Mobile, EpicTouch, GCI Communications, Golden State, Hawkeye (Chat Mobility), Hawkeye (NW Missouri Cellular), Illinois Valley Cellular, Immix (Keystone Wireless / PC Management), Inland Cellular, iWireless, Mobi PCS (Coral Wireless LLC), Mosaic, MTPCS / Cellular One (Cellone Nation), Nex-Tech Wireless, nTelos, Panhandle Telecommunications, Peoples Wireless, Pioneer, Plateau, Revol Wireless, Rina - Custer, Rina - All West, Rina - Cambridge Telecom Coop, Rina - Eagle Valley Comm, Rina - Farmers Mutual Telephone Co, Rina - Nucla Nutria Telephone Co, Rina - Silver Star, Rina - South Central Comm, Rina - Syringa, Rina - UBET, Rina - Manti, South Canaan / CellularOne of NEPA, Thumb Cellular, Union Wireless, United, Viaero Wireless, West Central Wireless, Leaco, Nemont/Sagebrush. T-Mobile is niet aansprakelijk voor vertraagde of niet geleverde berichten.

12. GELDEND RECHT

Deze Gebruiksvoorwaarden tussen u en Trex vallen onder de wetgeving van het Gemenebest Virginia zonder te letten op de conflictregels. U en Trex stemmen ermee in om zich te onderwerpen aan de exclusieve persoonlijke jurisdictie van de Federale- en staatsrechtbanken in het Gemenebest Virginia voor geschillen die voortkomen uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden. Het falen van Trex bij het uitoefenen of uitvoeren van enig(e) recht of bepaling van de Gebruiksvoorwaarden geldt niet als vrijwaring van een dergelijk recht of bepaling. Trex maakt geen beloftes dat materialen op de website geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik buiten de Verenigde Staten, en toegang hiertoe is verboden vanuit gebieden waar de Inhoud illegaal is. Gebruikerstoegang tot de site valt onder alle toepasselijke federale, staats- en lokale wetgeving.