Milieubeleid

Bij Trex Company, Inc., hebben we het voorrecht en de verantwoordelijkheid voor het beschermen van het milieu voor toekomstige generaties door vooral gebruik te maken van gerecyclede en hergebruikte grondstoffen en de meest aarde-vriendelijke productieprocessen van het land, waarbij fabrieksafval wordt hergebruikt en het gebruik van schadelijke chemische stoffen wordt geëlimineerd. Ons productieproces met laag koolstofgebruik verlaagt onze blootstelling aan mogelijke kosten en risico’s gekoppeld aan koolstofprijzen of limieten vanuit regelgeving en daarnaast biedt laag koolstofgebruik mogelijkheden voor het beschermen van het milieu. De raad van bestuur, het management en de werknemers van Trex Company doen er alles aan om op een ethische en sociaal verantwoordelijke manier zaken te doen met volledig respect voor het milieu.

De basis voor deze toewijding is:
  • Het gebruik van gerecyclede en hergebruikte grondstoffen voor ons productieproces, dat inherent een afvalbeheersysteem is, en het recyclen van verpakkingsmaterialen.
  • Het voorkomen van vervuiling via milieubeheer is een kernwaarde.
  • Vooroplopen in milieuprestaties via het juiste voorbeeld van management, de betrokkenheid van werknemers en het bieden van mogelijkheden aan werknemers.
  • Milieu-acceptabele, veilige en efficiënte productiemethoden ontwikkelen en hier gebruik van maken.
  • Alle juridische en statutaire milieuvereisten identificeren en deze naleven.
  • Het hergebruik van intern geproduceerd afval tijdens het productieproces.
  • Voortdurende verbetering door key performance indicators te analyseren en hierop te reageren.
  • Het beheer van energieverbruik en operationele efficiëntieverbeteringen, zoals EnerNoc-belastingsverdelingsdeelname, bewegingssensoren op magazijnlampen, het gebruik van LED en andere energiebesparende lampen en apparatuur met variabele snelheden.

Wij communiceren ons milieubeleid met al onze werknemers, aannemers en leveranciers, zodat zij zich bewust zijn van onze toewijding aan het milieu.